Last ned som PDF

36 sider

1.47 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018

Strategi/plan

Nasjonal bibliotekstrategi 2015-2018 Statens oppgaver og ansvar for utvikling av folkebibliotekene

Nasjonal bibliotekstrategi gir en oversikt over statlig ansvar og oppgaver for å bidra til utvikling av fremtidsrettede folkebibliotek. Det er kommunene som selv har hovedansvaret for å utvikle folkebibliotekene, men i denne strategien gis en oversikt over hvordan staten, helt konkret, skal bidra til å oppnå de bibliotekpolitiske målene som er fastsatt i Prop. 1 S (2014 2015). Det er i hovedsak Nasjonalbiblioteket som skal gjennomføre tiltakene i strategien.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

likestilling, integrering og inkludering