Last ned som PDF

7 sider

0.21 MB

Forsiden av dokumentet List of issues and questions prior to the submission of the tenth periodic report of Norway

Vedlegg

Statusrapport

List of issues and questions prior to the submission of the tenth periodic report of Norway

Kvinnekonvensjonen (FNs kvinnediskrimineringskonvensjon) skal sikre at kvinner har de samme rettighetene som menn. Målet med Kvinnekonvensjonen er å beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

engelsk

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Virkemidler

internasjonalt samarbeid