Last ned som PDF

73 sider

2.25 MB

Forsiden av dokumentet Universell utforming av digitale læremidler

Forhåndsutredning

Universell utforming av digitale læremidler En samfunnsøkonomisk analyse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Proba i oppdrag å analysere de samfunnsøkonomiske virkningene av å innføre krav om universell utforming av digitale læremidler. Prosjektet er for en stor del basert på intervjuer med forlag og enkelte statsinstitusjoner. Vi vil gjerne takke de mange som har stilt opp til intervju og særlig de som har sammenstilt tallmateriale og gitt oss forretningshemmeligheter. Uten at disse hadde konklusjonene av analysene blitt svært usikre. Selv om vi ikke ser grunnlag for å tallfeste nyttevirkningene av krav om universell utforming av digitale læremidler, mener vi det er liten tvil om at tiltaket vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Proba AS

Forfattere

Audun Gleinsvik, Magne Lunde og Saliha El-Amrani

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Nøkkelord

IKT-politikk, Likestilling

Virkemidler

digitalisering

Analysekriterier

samfunnsøkonomi