Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon

Vedlegg

Evaluering

Medarbeidersamhandling og medarbeiderledelse i en lagbasert organisasjon

Gjennom å rette søkelyset mot arbeidsrelatert medarbeidersamhandling i en konkret organisasjon har denne studien som mål å gi et bidrag til vår forståelse av hvordan arbeidsorganisasjoner fungerer. Studien belyser aspekter ved medarbeideres samhandling og ledelse som har vært lite fremhevet og vektlagt i organisasjons- og ledelseslitteraturen. Generelt belyser studien utviklingen mot mer medarbeiderdrevne organisasjonsformer i arbeidslivet der organisasjonens fungering blir mer avhengig av medarbeidernes samhandling og ledelse. Gjennom å utvikle begrepene uformell arbeidsrelatert medarbeidersamhandling, medarbeiderledelse og selvledelse i medarbeidersamhandling gir studien et bidrag til videre forskning på medarbeidersamhandling og medarbeideres ledelse.

Publisert

Eier

Oljedirektoratet

Utfører

Carl Cato Wadel

Forfatter

Carl Cato Wadel

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-308-0043-8