Last ned som PDF

60 sider

0.36 MB

Forsiden av dokumentet Husbankens byfornyelsestilskudd

Evaluering

Husbankens byfornyelsestilskudd en evaluering

Ordningen med byfornyelsestilskudd innebærer at staten (gjennom Husbanken) går inn med betydelige midler, og delfinansierer opprustning av boliger og utsatte områder. Gjennom den perioden som blir evaluert har Husbanken bevilget i gjennomsnitt 92 millioner i året til dette formålet. Tilnærmet alle disse midlene har gått til de tre byene Bergen, Trondheim og Oslo. Byfornyelsestilskuddene brukes sammen med kommunenes egne ´byfornyelsesmidler´til å stimulere til bolig- og områdefornyelse i utsatte deler av bykjernene.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Viggo Nordvik, Ingar Brattbakk og Xiaoming Chen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-536-0733-4