Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Innvandring og integrering 2018–2019

Statusrapport

Innvandring og integrering 2018–2019 Rapport fra Norge til OECD

Rapporten er Norges bidrag til OECDs rapporteringsarbeid for migrasjonsutviklingen i medlemslandene, og inneholder statistikk for inn- og utvandring, og for indikatorer på integrering som bygger på data fra Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet. Det er også en oversikt over prinsipp og tiltak i innvandrings- og integreringspolitikken. Rapporten omhandler ulike former for innvandring, generell integreringspolitikk, kvalifisering, utdanning, arbeidsmarked, politisk deltakelse, barnevern, diskriminering, statsborgerrskap, offentlig ordskifte og holdninger, og politikk som gjelder migrasjon og utvikling.

Publisert

Eiere

Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgivere

Arbeids- og sosialdepartementet og Kulturdepartementet

Utfører

OECD

Forfatter

Espen Thorud

Språk

norsk

ISBN

9781138631649

Tema

likestilling, integrering og inkludering

Nøkkelord

migrasjon og integrering