Last ned som PDF

146 sider

1.04 MB

Forsiden av dokumentet Prosjekt bostedsløse

Evaluering

Prosjekt bostedsløse evaluering av et fireårig nasjonalt prosjekt

Prosjekt bostedsløse er et fireårig nasjonalt forsøksprosjekt gjennomført i syv kommuner og fire organisasjoner. Hovedmålet i prosjektet har vært å utvikle metoder og modeller for organisering av bolig- og tjenestetilbud til bostedsløse. Arbeidet har gitt regjeringen et grunnlag for å utforme en nasjonal strategi for å forebygge og bekjempe bostedsløshet.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

SINTEF AS

Forfatter

Evelyn Dyb

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-536-0888-8