Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kartlegging av partnerskapsutviklingen i fylkene

Kartlegging

Kartlegging av partnerskapsutviklingen i fylkene

I St. meld. nr 19 (2001-2002) legger regjeringen opp til at fylkeskommunene skal omstille seg fra å være forvaltningsorgan til å bli regional utviklingsaktør i nært partnerskap med statlige etater, kommuner, næringsliv og andre aktører. Fokus rettes

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk