Last ned som PDF

52 sider

0.9 MB

Forsiden av dokumentet ”Den store katastrofen” – en vurdering av skolers pedagogiske håndtering av flomkatastrofen i Asia

Evaluering

”Den store katastrofen” – en vurdering av skolers pedagogiske håndtering av flomkatastrofen i Asia

På godt og vondt er det blitt slik i dagens mediesamfunn at enhver katastrofe av store dimensjoner, lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, angår oss alle. Det vil igjen si at den angår skolen. I vår umiddelbare fortid har vi også forskning som har forsøkt å belyse hvordan tre store tema med katastrofale muligheter slo ned i barneverdenen: atomtrusselen, oppdagelsen av aids på 80-tallet og forurensning på 90-tallet. Konklusjonen på denne forskningen var at barna opplevde disse voldsomme nyhetene som et sterkt ”samtidstrykk” som delvis rammet deres tro på fremtiden. (Raundalen og Raundalen, 1984). Mange blant barna opplevde det vi kunne tolke som et energitap når det gjaldt motivasjon for innsats for langsiktige mål. Dette ga selvsagt konsekvenser for skolegangen.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Forfattere

Jon-Håkon Schultz, Magne Raundalen og Tone Havik

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

Tema

utdanning og forskning