Last ned som PDF

53 sider

0.65 MB

Forsiden av dokumentet Utbygging i fareområder

Evaluering

Utbygging i fareområder Samfunnsøkonomiske vurderinger av reguleringsregimet langs Storfjorden på Sunnmøre

I flere kommuner langs Storfjorden på Sunnmøre ligger kommunens bebyggelse og infrastruktur i fareområdene for en tsunami som følge av fjellskred fra Åkneset. Aktuelle utbyggingsområder befinner seg også for en stor del i fareområdene. Gjeldende bestemmelser i plan‐ og bygningsloven innebærer i praksis et forbud mot ny utbygging i fareområdene. I rapporten gis det en samfunnsøkonomisk vurdering av denne reguleringen sammenlignet med en mulig utbygging i fareområdene. Rapporten bygger på intervjuer med ordførere og rådmenn i berørte kommuner, næringsdrivende, investorer og eksperter på skredsituasjonen. Analysene baserer seg videre på innhentet informasjon fra kommunene og på regneillustrasjoner av mulige scenarioer.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Agenda Kaupang

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom

Virkemidler

regelverk

Analysekriterier

samfunnsøkonomi