Last ned som PDF

116 sider

0.63 MB

Forsiden av dokumentet Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn

Studie

Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn

I denne rapporten rettes søkelyset mot foreningslivet som integrasjonsarena og på dannelsen av sosial kapital i et flerkulturelt lokalsamfunn. Utgangspunktet for dette arbeidet var den offentlige bekymringen for innvandrerbefolkningens lave deltagelse i det frivillige organisasjonslivet. Underrepresentasjon i slike fellesskaper ses ikke bare på som en indikasjon på svak sosial integrasjon, men også svak politisk integrasjon. Gjennom feltarbeid på Veitvet – et flerkulturelt lokalsamfunn i Bydel Bjerke i Oslo kommune – møtte jeg et mangfold av aktiviteter. Ikke minst vekket det en interesse hvordan lokale myndigheter arbeidet for å skape fysiske og sosiale møteplasser i et nærmiljø som på flere levekårsmål scoret lavt sammenlignet med andre lokalsamfunn i bydelen.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788277633398