Last ned som PDF

100 sider

3.8 MB

Forsiden av dokumentet ITS - standardisering

Statusrapport

ITS - standardisering Statusrapport på engelsk 2012

Denne rapporten om ITS standardisering er utført av Q-Free i Trondheim på oppdrag fra Statens vegvesen i løpet av høsten 2012. Rapporten er en oppdatert versjon av fjorårets rapport, VD rapport nr 54, med samme navn. Rapporten er skrevet på engelsk dels fordi den skal være lesbar for flere og dels fordi den henter tekst og formuleringer fra engelskspråklige dokumenter. Dessuten ville oversetting av titler, formuleringer og status medføre risiko for feil og mye ekstra arbeid som vi ikke fant god nok grunn til å gjøre.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

Knut Evensen

Språk

engelsk