Last ned som PDF

106 sider

5.95 MB

Forsiden av dokumentet Utdanningsspeilet 2006

Statusrapport

Utdanningsspeilet 2006 Analyse av grunnskole og videregående opplæring i Norge

Utdanningsdirektoratet publiserer med dette den tredje utgaven av Utdanningsspeilet, en årlig publikasjon som sammenstiller statistikk, forskning og analyser om grunnopplæringen. Gjennom temaene ressurser, læringsutbytte, læringsmiljø, gjennomføring i videregående opplæring og kvalitetsutvikling belyses sentrale utviklingstrekk i sektoren. Utdanningsspeilet er hvert år bygd opp rundt de samme kapitlene, slik at det kan brukes som et oppslagsverk som viser trender og utvikling over tid. De tre utgavene av Utdanningsspeilet gir bilde av en stabil situasjon i grunnopplæringen, både når det gjelder ressurser, læringsutbytte, læringsmiljø og gjennomføring.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

8248610624

Tema

utdanning og forskning