Last ned som PDF

93 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Norsk Kulturminnefond

Evaluering

Evaluering av Norsk Kulturminnefond

Norsk Kulturminnefond ble opprettet i 2002, som et supplement til eksisterende tilskuddsordninger for antikvariske kulturminner. Fondet har i løpet av årene fra opprettelsen etablert og utformet organisasjonen på en dyktig måte, og lagt grunn for rutiner som synes levedyktige. Dette gjelder både forhold til søknadshåndtering, saksbehandling og informasjon, og det gjelder i forholdet mellom styret og administrasjonen. Fondet har også etablert god kontakt og kommunikasjon med frivillige organisasjoner, fylkeskommuner og andre.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Utfører

OsloMet - storbyuniversitetet

Forfattere

Ragnhild Skogheim, Sigrid Skålnes og Marit Ekne Ruud

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-7071-668-5