Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Scenarioer for offentlig sektor i 2040

Forhåndsutredning

Scenarioer for offentlig sektor i 2040

Scenarioene er utviklet i forbindelse med en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, som regjeringen vil legge frem for Stortinget våren 2020. Målet med stortingsmeldingen er å øke innovasjonstakten og innovasjonsevnen i offentlig sektor.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Virkemidler

innovasjon

Analysekriterier

mulighetsrommet