Last ned som PDF

100 sider

0.39 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen

Vedlegg

Evaluering

Evaluering av Senter for miljø og samarbeid i polarområdene og Barents-regionen (Polarmiljøsenteret): rapport fra Evalueringskomitéen

Polarmiljøsenteret hadde nå eksistert i ti år. Foreliggende rapport er utarbeidet fordi Miljøverndepartementet ønsker en "vurdering av måloppnåelse sett i forhold til de overordnede mål for Polarmiljøsenteret, de administrative styringsverktøyene, organiseringen av sentersamarbeidet og driften av det faglige sentersamarbeidet". Evalueringskomiteen kommer med en rekke anbefalinger.

Publisert

Eier

Klima- og miljødepartementet

Utgiver

Miljøverndepartementet

Utfører

Internasjonalt sammensatt evalueringskomité

Forfattere

Peringe Greenfelt, Karl Erik Brofoss, Chris Hopkins, Eva Selin Lindgren og Pauli Snoeijs

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-12-02259-5