Last ned som PDF

20 sider

4.17 MB

Forsiden av dokumentet Norge-Russland - Forskning og samarbeid i nordområdene

Kartlegging

Norge-Russland - Forskning og samarbeid i nordområdene Maksimal utnyttelse av Norges petroleumsressurser – PETROMAKS

Det har det siste tiåret vært et økende internasjonalt fokus på nordområdene, og i dette arbeidet er norsk-russisk forskningssamarbeid viktig. Ressurser, miljø og klima er de mest sentrale problemstillingene, men også på områder som skipsfart og turisme er det en stadig økende interesse. Forskningsrådet presenterte i 2011 sin reviderte strategi for nordområdeforskning. Den peker på at både myndigheter og næringsliv trenger ny kunnskap på en rekke områder for å kunne utforme en fornuftig politikk og forvaltning, samt for å utvikle verdiskaping, og at nordområdene skal være en arena for internasjonalt forskningssamarbeid. Når regjeringen høsten 2011 presenterte Nordområdemeldingen ble det lagt vekt på at det i «Strategi for nordområdeforskning» definerer kunnskap som selve navet i nordområdesatsingen. Således kan samarbeidet mellom Forskningsrådet og Russian Academy of Sciences (RAS) innen petroleumsforskning ses som en viktig bidragsyter.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk

ISBN

9788212030398