Last ned som PDF

43 sider

8.86 MB

Forsiden av dokumentet Hvor effektive er norske bompengeselskaper? Erfaringer fra perioden 2001-2004

Evaluering

Hvor effektive er norske bompengeselskaper? Erfaringer fra perioden 2001-2004

Hensikten med denne rapporten er å evaluere den relative effektiviteten av bompengeselskaper med hensyn på hvor gode de er til å holde sine innkrevingskostnader nede gitt den trafikkmengden de avvikler. Bakgrunnen for analysen er den kritikken som de senere år har vært reist mot drift av bompengeselskaper om at de ikke er så effektive som de bør være og at det foreligger betydelige innsparingspotensialer i driftskostnadene som kan komme brukerne og samfunnet til gode, for eksempel ved tidligere avvikling av bompengeinnkrevingen. Rapporten anbefaler at vegmyndigheter bør vurdere dagens organisering av bompengeselskaper for å realisere effektivitetsgevinstene.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Forfatter

James Odeck

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon

Analysekriterier

erfaringer resultater