Last ned som PDF

98 sider

2.9 MB

Forsiden av dokumentet Magasindisponering før og etter energiloven

Evaluering

Magasindisponering før og etter energiloven

Denne utredingen om magasindisponering før og etter energiloven er bestilt av Olje- og energidepartementet i forbindelse med evaluering av energiloven. Utredningens mål er å vurdere om disponeringen av vannmagasinene har endret seg over tid. Vi viser hvordan gjennomsnittlig fyllingsgrad for norske vannmagasiner har endret seg over tid. Basert på statistiske analyser og simuleringer med Samkjøringsmodellen undersøker vi om endringene kan forklares av tilsigsvariasjon. I prinsippet skal ikke en overgang fra minimalisering av systemkonstnader(før energiloven) til profittmaksimering (etter energiloven) gi en annen magasindisponering dersom markdedet fungerer perfekt. Vi undersøker om andre strukturelle endringere i kraftsystemet etter 1990 kan forklare endringer i magasiindisponerinen.

Publisert

Eier

Energidepartementet

Utgiver

Energidepartementet

Utfører

SINTEF AS

Forfattere

Ove Wolfgang, Arne Haugstad, Birger Mo, Ivar Wangensteen og Gerard Doorman

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-594-3303-9