Last ned som PDF

5 sider

0.19 MB

Forsiden av dokumentet Education at a Glance 2011

Statusrapport

Education at a Glance 2011 Eksternt sammendrag

Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Den gjør det mulig å sammenligne Norge med alle OECD-land og inneholder et fast indikatorsett hvert år, men også noen gjesteindikatorer som publiseres kun en enkelt gang. Denne rapporten presenterer et sammendrag med hovedfunn fra indikatorrapporten.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk (bokmål)

Tema

utdanning og forskning