Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Årsaker til kø

Studie

Årsaker til kø Case E18 vest for Oslo

Hvor lenge køen i rushtid varer om morgenen har stor betydning for hvor mye næringslivets transportkostnader blir påvirket. Når køen først er der, reduseres avviklingen og køene vokser. Prosjektet studerer inngående hvordan køen bygger seg opp på E18 vest for Oslo. Hensikten er å vurdere tiltak for å utsette tidspunktet for når køen oppstår og øke avviklingen slik at køen oppløses tidligere. Simuleringer (VISSIM) er brukt for å analysere hypoteser og mulige løsninger.

Publisert

Eier

Statens vegvesen

Utfører

Rambøll

Forfattere

Anne Marstein og Siri Rolland

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Transport og kommunikasjon