Last ned som PDF

40 sider

0.1 MB

Forsiden av dokumentet Undersøkelse om oppfølgingspraksis av sykmeldte i statlige virksomheter

Kartlegging

Undersøkelse om oppfølgingspraksis av sykmeldte i statlige virksomheter

Etter oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har Synovate MMI gjennomført denne undersøkelsen for å kartlegge oppfølgingspraksis av sykmeldte i statlige virksomheter. Undersøkelsen skal avdekke i hvilken grad de statlige virksomhetene som har inngått avtale med NAV (tidligere med Trygdeetaten) om inkluderende arbeidsliv (IA) følger opp sykmeldte på den måten avtalen tilsier og også om andre punkter i avtalen følges opp. Undersøkelsen kartlegger også nøkkelpersoners holdninger til IA-avtalen og til effekten av tiltak som hjemles i avtalen.

Publisert

Eier

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Ipsos

Forfatter

Erik Dalen

Språk

norsk (bokmål)

Tema

statlig forvaltning Arbeidsliv