Last ned som PDF

53 sider

0.39 MB

Forsiden av dokumentet Storbyperspektiv på administrasjon og innretning av statlig og kommunal bostøtte

Evaluering

Storbyperspektiv på administrasjon og innretning av statlig og kommunal bostøtte

Rapporten er utarbeidet for å gi innspill til videreutvikling av bostøtte som et sentralt boligpolitisk virkemiddel innenfor en helhetlig velferdspolitikk. Den gir anbefalinger om administrasjon og informasjon om statlig bostøtte, og om hvordan bostøttens regelverk kan endres. De fire store byene representert i arbeidsgruppen har betydelige lokale bostøtteordninger. Forholdet mellom statlig bostøtte og kommunalebostøtteordninger har ligget som et sentralt perspektiv i arbeidet.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og regionaldepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Språk

norsk (bokmål)

Tema

Plan, bygg og eiendom