Last ned som PDF

104 sider

2.12 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner

Kartlegging

Kartlegging av lærere uten formelle kvalifikasjoner

Grunnet diskusjoner om mangelen på kvalifiserte lærere både i grunnskole og i videregående skole de siste årene, ønsker utdanningsmyndighetene å lære mer om hva som kan motivere ukvalifiserte lærere til å ta pedagogisk utdanning og bli værende i læreryrket. I denne kartleggingen, som NIFU har gjennomført på vegne av Utdanningsdirektoratet, beskriver vi gruppen av ukvalifiserte lærere i norsk skole, deres erfaringer fra læreryrket og deres vurderinger knyttet til det å ta en lærerutdanning og bli værende i læreryrket. Kartleggingen bygger på et omfattende datamateriale. Ved bruk av registerdata beskriver vi målgruppen, inkludert faktorer som antall, alder, geografisk spredning og utdanningsbakgrunn, mens deres erfaringer og vurderinger er kartlagt gjennom totalt 60 intervjuer. Registerdataene omfatter statistikk fra GSI, KS sitt sysselsettingsregister (PAI-registeret) og SSB. De 60 intervjuene omfatter 30 ukvalifiserte lærere, 18 lærere som tidligere var i målgruppen, men nå er underveis i eller akkurat har fullført kvalifiserende utdanning, 8 personer som tidligere jobbet som ukvalifiserte lærere, men som har sluttet i skolen, samt 4 skoleledere. Disse ulike gruppene ble intervjuet for å få innblikk i ulike perspektiver knyttet til motivasjon for læreryrket og for lærerutdanning.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Sabine Wollscheid, Rune Borgan Reiling og Roger Andre Federici

Språk

norsk

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232702428