Last ned som PDF

38 sider

0.43 MB

Forsiden av dokumentet Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2019–)

Strategi/plan

Strategi mot arbeidslivskriminalitet (2019–)

Den reviderte strategien mot arbeidslivskriminalitet ble lagt fram i regjeringens kontaktutvalg med partene i arbeidslivet 5. februar.

Publisert

Eiere

Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Samferdselsdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Utgivere

Kommunal- og distriktsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet

Språk

norsk