Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Forvaltningskompetansen i Luftfartstilsynet

Evaluering

Forvaltningskompetansen i Luftfartstilsynet

Forvaltningskompetanse dreier seg i følge Difi om å ha kunnskap og rolleforståelse som gjør at en handler i samsvar med de regler og retningslinjer som gjelder for saksbehandling i offentlig sektor. Her ligger blant annet krav om at saksbehandlingen skal være preget av likebehandling, åpenhet, forutsigbarhet og forsvarlighet. Evalueringen tar for seg hvordan disse forvaltningsverdiene kommer til uttrykk i måten tilsynet ivaretar sine kjerneoppgaver.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Språk

norsk (bokmål)