Last ned som PDF

21 sider

0.38 MB

Forsiden av dokumentet Mengde og utslipp fra større deponier og forurenset grunn i Norge

Evaluering

Mengde og utslipp fra større deponier og forurenset grunn i Norge A-listelokaliteter

Evalueringen anslår totale mengder forurensning i grunnen og årlig utlekking fra A-liselokalitetene.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Norconsult

Forfatter

Torkil Williksen

Språk

norsk (bokmål)