Last ned som PDF

39 sider

0.6 MB

Forsiden av dokumentet Allmennleger i spesialisering (ALIS)

Evaluering

Allmennleger i spesialisering (ALIS)

Fastlegeordningen blir i mange sammenhenger omtalt som en vellykket ordning for pasientene. Ordningen har sine utfordringer. Aktørene nevner ledelse, oppgavemengde, arbeidstid, vikarbruk, lister uten fastlege, finansiering, kompetansekrav, legevakt og forskning. I KS arbeidsgivermonitor opplyses det at det i 52 % av kommunene er svært eller ganske utfordrende å rekruttere nye allmennleger1. Tidligere var disse utfordringene vært forbeholdt de mindre og mer perifere kommunene, men flere mer sentrale kommuner rapporterer nå om rekrutterings-utfordringer. I del 1 omtalte vi tre modeller for allmennleger i spesialisering (ALIS) i kommunen: • Modell 1: ALIS næringsdrivende fastlege • Modell 2: ALIS fast lønn – kommunalt ansatt fastlege • Modell 3: ALIS fast lønn – med hovedstilling i kommunen utenfor fastlegeordningen. Under arbeidet med del 2 ble det klart at alle tre modellene har mange felles kostnads- og inntektselementer. Arbeidsgruppen mener derfor at det ikke blir så relevant å fremføre framskrivingene av behovet for arbeidsplasser til ALIS med skarpe skiller mellom de tre modellene.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg