Last ned som PDF

128 sider

6.28 MB

Forsiden av dokumentet Verdsetting av riksvegfergetilbudet i Norge

Evaluering

Verdsetting av riksvegfergetilbudet i Norge

Formålet med dette prosjektet er å verdsette riksvegfergetilbudet i Norge og analysere hvordan fergebrukerne vurderer ulike forhold ved fergetilbudet. Arbeidet forsøker å besvare følgende problemstillinger: − Hvordan verdsetter brukerne riksvegfergetilbudet og hva er den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av riksvegfergetilbudet i Norge? − Hvordan vurderer ulike grupper av fergebrukere de forskjellige serviceelementene i fergetilbudet og endringer i disse?

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Nord universitet

Forfattere

Finn Jørgensen, Terje Mathisen og Gisle Solvoll

Språk

norsk (bokmål)