Last ned som PDF

303 sider

2.4 MB

Forsiden av dokumentet Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2007

Kartlegging

Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner 2007

Dette er en revidert utgave av beregningsteknisk dokumentasjon (Grønt hefte) som ble lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet for 2007 (publikasjonskode H-2193). Fra og med 2003 baseres innbyggertilskuddet i inntektssystemet på befolkningstall per 1. januar i budsjettåret. Befolkningstall per 1. januar 2007 forelå ikke da statsbudsjettet ble lagt fram. I foreløpig utgave av Grønt hefte for 2007 (H-2193) ble det derfor kun presentert et foreløpig innbyggertilskudd til den enkelte kommune og fylkeskommune. Nå foreligger befolkningstall per 1. januar 2007, og i denne reviderte utgaven av Grønt hefte presenteres endelig innbyggertilskudd m/utgiftsutjevning til den enkelte kommune og fylkeskommune. For en nærmere redegjørelse om bruk av nyere befolkningstall vises det til kommuneproposisjonen for 2008 (St.prp. nr. 67 (2006-2007)) og til kommuneproposisjonen for 2003 (St.prp. nr. 64 (2001-2002)).

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Språk

norsk