Last ned som PDF

89 sider

1.69 MB

Forsiden av dokumentet Nye Trøndelag

Evaluering

Nye Trøndelag Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess

Telemarksforsking har, i samarbeid med Deloitte AS, fått i oppdrag fra KS å kartlegge og sammenstille erfaringer og lærdom fra sammenslåingsprosessen mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, sammen med KS, bidratt med finansering av utredningsarbeidet. Sammenslåingen fant sted 1.1.2018, og erfaringene fra denne sammenslåingen har vært av spesiell interesse fordi den var den første som ble gjennomført i forbindelse med regionreformen. Arbeidet har i stor grad vært basert på intervjuer og dokumentstudier.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utførere

Telemarksforskning og Deloitte AS

Forfattere

Bent Aslak Brandtzæg, Anja Hjelseth, Evy Tynes Johnsen og Hilde Løseth Modell

Språk

norsk

ISBN

9788233601423

Tema

Kommuner og regioner

Virkemidler

reform

Analysekriterier

erfaringer