Last ned som PDF

94 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet Konkurranse for innovasjon

Evaluering

Konkurranse for innovasjon

Utredning om sammenhengen mellom konkurranse og innovasjon forskere ved Handelshøyskolen BI har foretatt på oppdrag fra Moderniseringsdepartementet. Konkurransepolitikkens målsetning er å legge til rette for velfungerende konkurranse i markedene for på den måten å bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser. Samfunnsøkonomisk effektivitet vedrører optimal utnyttelse av samfunnets ressurser (som arbeidskraft, kapital, naturressurser), både i betydningen av optimal utnyttelse av ressursene over tid og i betydningen av optimal fordeling av ressurser på ulike anvendelser på et tidspunkt. Effektiv bruk av samfunnets ressurser krever derfor at samfunnet investerer tilstrekkelig i forskning og utvikling. Ofte skilles det mellom begrepene ”statisk effektivitet” og ”dynamisk effektivitet”. Dette er etter vår vurdering et uheldig utgangspunkt for en analyse av konkurransepolitikken. Det eksisterer bare en versjon av begrepet samfunnsøkonomiske effektivitet, og loven fastslår at konkurranse skal fremme samfunnsøkonomisk effektivitet. Hvis konkurransen fremmes på en måte som er til skade for nyskapingen i økonomien, vil det være i strid med konkurranselovens formål.

Publisert

Eier

Nærings- og fiskeridepartementet

Utgiver

Moderniseringsdepartementet

Utfører

Handelshøyskolen BI

Forfattere

Dag Morten Dalen og Christian Riis

Språk

norsk