Last ned som PDF

17 sider

0.34 MB

Forsiden av dokumentet Utlevering av LAR legemidler

Evaluering

Utlevering av LAR legemidler Nasjonal godtgjørelse for utlevering i apotek

RHFene har i dag finansieringsansvar for LAR legemidler, inkludert kostnader knyttet til utlevering og overvåket inntak. I 2015 fikk 50 % av pasientene sitt LAR legemiddel utlevert fra apotek1. RHFene opplever at de per i dag ikke har tilstrekkelig styring med utleveringskostnadene i apotek, og at det er store variasjoner i hvor mye som betales for denne tjenesten. Helsedirektoratet har i tillegg til tildelingsbrev for 2016 fått i oppdrag å vurdere grunnlaget for en nasjonal godtgjørelse for ulike utleveringsprosedyrer ved utlevering av LAR legemidler fra apotek. Helse og omsorgsdepartementet har gitt følgende føringer for arbeidet:  En godtgjørelse skal baseres på faktisk utført handling fra apotekenes side  Vurderingen skal ta hensyn til avansen som apotekene allerede i dag får på de medikamenter som inngår i LAR.  Det må vurderes om en eventuell godtgjørelse kan støte på juridiske eller andre typer problemstillinger.  Dagens finansieringsansvar for utleveringskostnadene i LAR skal legges til grunn for arbeidet.

Publisert

Eier

Helsedirektoratet

Språk

norsk

Tema

Helse og omsorg