Last ned som PDF

155 sider

2.34 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet

Evaluering

Evaluering av tilskuddsordninger på filmområdet

Rapporten evaluererer statens tilskuddsordninger på filmområdet, inkludert de tilskudd som har vært kanalisert videre til de regionale filmsentrene og filmfondene. Den fokuserer spesielt på effekten av det samlede virkemiddelapparatet, peker på styrker og svakheter og utfordringer ved dagens ordninger, både hver for seg og ordningene samlet som tilskuddssystem.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Forfattere

Terje Gaustad, Leo A. Grünfeld, Audun Engelstad, Siri Voll Dombu, Bjørn I Flesche og Lars Hallvard Lind

Språk

norsk

Tema

Kultur, idrett og frivillighet

Nøkkelord

film

Virkemidler

tilskudd

Analysekriterier

treffsikkerhet virkning/effekt