Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport

Evaluering

Kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport

Formålet med prosjektet har vært å kartlegge erfaringene med ulike kjøps- og kontraktsformer i lokal rutebiltransport og spesielt hvilken effekt anbud har hatt.

Publisert

Eier

Samferdselsdepartementet

Utfører

Transportøkonomisk institutt

Forfattere

Jon-Terje Bekken, Frode Longva, Nils Fearnley, Edvin Frøysadal og Oddgeir Osland

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

82-480-0604-2