Last ned som PDF

65 sider

1.58 MB

Forsiden av dokumentet Evaluering av norsk arkivstandard

Evaluering

Evaluering av norsk arkivstandard Menon-publikasjon nr. 81/2018

Denne evalueringen av Norsk arkivstandard (Noark) er skrevet av Menon Economics, på oppdrag for Arkivlovutvalget ved Kulturdepartementet. Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning, samt standardens påvirkning på digitalisering i forvaltningen mer generelt.

Publisert

Eier

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utgiver

Kultur- og likestillingsdepartementet

Utfører

Menon Economics AS

Forfattere

Sveinung Fjose, Øyvind N. Handberg og Ole Magnus Stokke

Språk

norsk

Tema

statlig forvaltning

Virkemidler

administrasjon

Analysekriterier

virkning/effekt