Last ned som PDF
Forsiden av dokumentet OECD talis initial teacher preparation study

Statusrapport

OECD talis initial teacher preparation study Country Background Report Norway

Rapporten er skrevet av Kulturdepartemenet som grunnlag for OECDs studie "Initial Teacher Preparation 2015-2017". Dokumentet er utformet i tråd med retningsligene som OECD har formidlet til alle deltagerlandene.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Kunnskapsdepartementet

Forfattere

Toril Fiva, Andreas Lund og Brynhild Simonsen

Språk

engelsk

Tema

utdanning og forskning

Nøkkelord

grunnskole