Evaluering

Evaluering av intensivopplæringen i Ny GIV

Konklusjonene er hentet fra tre av fire rapporter som evaluerer ulike sider ved intensivopplæringen i Ny GIV. De tre første rapportene offentliggjøres i dag. Den fjerde kommer i 2013. Det er forskningsmiljøer fra NIFU, SSB, Nordlandsforskning og Uni

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Språk

norsk

ISBN

9788273216373