Last ned som PDF

56 sider

0.92 MB

Forsiden av dokumentet Nytt basisfinansieringssystem for instituttsektoren

Studie

Nytt basisfinansieringssystem for instituttsektoren Forslag fra Norges forskningsråd, oktober 2006

Forskningsrådet legger med dette fram et forslag til nytt basisfinansieringssystem for instituttsektoren i samsvar med anmodning fra daværende Utdannings- og forskningsdepartementet i brev av 06.07.2005. I arbeidet med forslaget har det vært en omfattende dialog både med instituttene og med departementene. Instituttene og Universitets- og høyskolerådet (UHR) har vært representert i en ekstern referansegruppe for arbeidet. Representanter for instituttene deltok også i en egen arbeidsgruppe som vurderte om universitets- og høyskolesektorens opplegg for dokumentasjon av vitenskapelig publisering kan benyttes i en budsjettmodell for instituttsektoren. Forskningsrådet har underveis i arbeidet gjennomført to møterunder med de departementene som i dag gir basisbevilgning til instituttsektoren for å diskutere ulike spørsmål.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Språk

norsk