Last ned som PDF

31 sider

1.93 MB

Forsiden av dokumentet Forenkling av utmarksforvaltningen

Forhåndsutredning

Forenkling av utmarksforvaltningen Kommuner som førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning og forenklingstiltak innen IKT

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet nedsatte i oktober 2015 en arbeidsgruppe for førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning og forenklingstiltak innen IKT. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å konkretisere løsninger knyttet til førstelinjetjeneste for utmarksforvaltning og IKT-løsninger, Arbeidet skulle være basert på anbefalinger i Falleth m.fl (2014), innspill som kom gjennom høringen av rapporten og gruppemedlemmenes egne erfaringer

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Arbeidsgruppe

Forfatter

Hanne A. Velure mfl.

Språk

norsk

Tema

Kommuner og regioner

Nøkkelord

Regional- og distriktspolitikk,