Last ned som PDF

84 sider

1.76 MB

Forsiden av dokumentet Vurdering for læring

Studie

Vurdering for læring Resultater og analyser av skoler og skoleeieres svar på spørsmål om vurderingspraksis

Denne rapporten er en tilleggsrapport til Spørsmål til Skole-Norge våren 2017 (Federici m.fl., 2017). Utdanningsdirektoratet ønsker mer innsikt i om den nasjonale satsningen Vurdering for læring (VFL) har bidratt til økt innsats hos skoler og skoleeier på vurderingsfeltet generelt og hos VFL-deltakere spesielt. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet ser rapporten nærmere på spørsmålene om VFL fra spørringene våren 2017.

Publisert

Eier

Utdanningsdirektoratet

Utfører

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Forfattere

Even Hellan Larsen, Karin Vaagland og Roger Andre Federici

Språk

norsk (bokmål)

Kilde

www.udir.no

ISBN

9788232702930

Tema

utdanning og forskning