Last ned som PDF

93 sider

1.01 MB

Forsiden av dokumentet IKT i Medisin og Helsetjeneste - Kompetansemiljø for utvikling av elektronisk pasientjournal

Forhåndsutredning

IKT i Medisin og Helsetjeneste - Kompetansemiljø for utvikling av elektronisk pasientjournal

Programmet IKT i medisin og helsetjeneste innen Medisin og Helse i Norges forskningsråd har som mål for programperioden (2001-2005) at det skal være etablert minst ett senter innenfor ett eller flere av programmets satsningsområder (behandlingsrettete systemer, nettverkssamarbeid eller systemer for planlegging og styring). Denne utredningen er et forprosjekt på oppdrag fra programmet. Det er undersøkt om det er behov for å etablere et kompetansemiljø for forskning og utvikling omkring EPJsystemer (programvare og elektronisk innhold som benyttes i arbeidet med elektroniske pasientjournaler (EPJ)). Forprosjektrapporten redegjør for hva et slikt senter kan bidra til for pasientene, for helsepersonell og for styring og forvaltning av helsetjenesten. Videre hvordan et senter kan føre til næringsutvikling og hvordan senteret eventuelt best kan bli organisert og drevet.

Publisert

Eier

Norges forskningsråd

Forfattere

Anders Grimsmo og Jarle Brosveet

Språk

norsk

ISBN

8212017257

Tema

Helse og omsorg