Last ned som PDF

16 sider

4.3 MB

Forsiden av dokumentet Skjemaveldet fem år etter

Evaluering

Skjemaveldet fem år etter undersøkelse av skjemarutiner i statsetater

Rapporten har som mål å få en oversikt over hvor lang den enkelte etat er kommet i å nyttiggjøre seg de mulighetene for samordnet datainnkreving som følger av de nye verktøyene Enhetsregisteret og Oppgaveregisteret

Publisert

Eier

Brønnøysundregistrene

Utfører

Næringslivets Skjemaråd

Språk

norsk (bokmål)