Last ned som PDF

80 sider

0.5 MB

Forsiden av dokumentet Nasjonal helseplan (2007–2010)

Proposisjon til Stortinget

Nasjonal helseplan (2007–2010)

Denne rapporten er et særtrykk av St.prp. nr. 1 (2006–2007) kapittel 6. I Soria Moria-erklæringen ble det lagt opp til at Stortinget skal få til behandling en nasjonal helseplan hvert fjerde år, og at fylkeskommunene skal delta i utarbeidelsen av planen.

Publisert

Eier

Helse- og omsorgsdepartementet

Språk

engelsk

Tema

Helse og omsorg