Last ned som PDF

86 sider

0.77 MB

Forsiden av dokumentet Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Riksrevisjonsrapport

Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet

Det boligpolitiske ansvaret er forankret i Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Husbanken er statens gjennomføringsorgan i boligpolitikken, mens kommunene i all hovedsak har ansvaret for den praktiske gjennomføringen av boligpolitikken. Målet med undersøkelsen har vært å belyse i hvilken grad stat og kommune sørger for at vanskeligstilte på boligmarkedet gis tilstrekkelig hjelp i tråd med Stortingets vedtak og forutsetninger.

Publisert

Eier

Riksrevisjonen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-90811-94-0