Last ned som PDF

43 sider

1.48 MB

Forsiden av dokumentet Kartlegging samordning av statlige innsigelser

Evaluering

Kartlegging samordning av statlige innsigelser

Denne kartleggingen beskriver hvordan samordningen av statlige innsigelser praktiseres etter at ordningen ble gjort permanent, herunder rutiner for samordningen, bruk av dialogmøter, omfang og begrunnelser for avskjæringer, maler for skriftlig samordning m.m. Basert på kartleggingen er det skilt ut noen ulike praksiser, og «beste praksis» er vurdert. På grunnlag av funnene i kartleggingen er det vurdert eventuelle behov for justeringer av ordningen.

Publisert

Eier

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utgiver

Kommunal- og distriktsdepartementet

Utfører

Multiconsult Norge AS

Forfattere

Knut Erik Dobbe og Erik Whist

Språk

norsk

Tema

Plan, bygg og eiendom

Nøkkelord

plansaker

Virkemidler

samordning

Analysekriterier

måloppnåelse erfaringer virkning/effekt