Last ned som PDF

86 sider

0.4 MB

Forsiden av dokumentet Hus for alle?

Evaluering

Hus for alle? evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn

Evalueringen retter fokus mot ordningen med boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn. Sentralt i evalueringen er kartlegging blant kommunale saksbehandlere om bruk av ordningen, herunder også råd, veiledning, saksbehandling og vurderinger.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

Nordlandsforskning

Forfattere

Trond Bliksvær, Merethe Sollund, Ole-Martin Elvehøi og Tone Magnussen

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7321-553-9