Last ned som PDF

50 sider

1.1 MB

Forsiden av dokumentet Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Strategi/plan

Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme

Revisjon av handlingsplanen lagt fram i juni 2020.

Publisert

Eier

Justis- og beredskapsdepartementet

Språk

norsk