Last ned som PDF

93 sider

3.63 MB

Forsiden av dokumentet Midtveisevaluering av BLEST-programmet

Evaluering

Midtveisevaluering av BLEST-programmet

I stortingsmeldingen ”Hjarte for heile landet” heter det at det er ”ei særleg utfordring for bygdesenter og småbyar å vere attraktive for tilflytting for å påverke flyttestraumane”. Steder som er attraktive for tilflytting gir også et bedre grunnlag for næringslivsetableringer. På denne bakgrunnen, samt suksessen til ”Tettstedsprogrammet” 1 opprettet Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) i 2006 et program i regi av Husbanken om tettstedsutvikling i små lokalsamfunn. Programmet ble kalt BLEST som er et akronym for BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder.

Publisert

Eier

Husbanken

Utfører

Asplan Viak

Forfattere

Tor Medalen, Tone Bjørnhaug og Even Lind

Språk

norsk (bokmål)

ISBN

978-82-7261-200-8