Last ned som PDF

87 sider

1.94 MB

Forsiden av dokumentet Kostnader ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flyktninger

Forhåndsutredning

Kostnader ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flyktninger

Denne rapporten er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse AS for Kunnskapsdepartementet i samsvar med avtalen mellom partene. Fafo har inngått i prosjektet som underleverandør.Samfunnsøkonomisk analyse har beregnet de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at barn og unge som kommer til Norge som asylsøkere eller flyktninger får mangelfull utdanning i grunnopplæringen. Momenter som tallfestes beløper seg til om lag 3,8 millioner 2015-kroner i gjennomsnitt per barn. I tillegg kommer ikke-prissatte effekter på den enkeltes livskvalitet, kriminalitet og demokrati. Videre peker analysen på forhold i skolen som kan bidra til å styrke elevenes sjanser til å lykkes videre i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv. Det fremmes også forslag til tiltak i skolen som kan legge til rette for at elevene lykkes videre.

Publisert

Eier

Kunnskapsdepartementet

Utfører

Samfunnsøkonomisk analyse AS

Forfattere

Sonja L. Berg, Roger Bjørnstad, Bjørn Gran, Fredrik B. Kostøl, Silje Sønsterudbråten og Kristian T. Kindt

Språk

norsk

ISBN

9788293320388

Tema

utdanning og forskning

Nøkkelord

Innvandring og integrering, Innvandrere

Virkemidler

kompetanse/rekruttering

Analysekriterier

samfunnsøkonomi